تحقیق و پژوهش در مقاله چیست؟

تحقیق

تحقیق چیستاین مجموعه مقالات آموزشی Accept paper برگرفته شده از منابع معتبر خارجی و تجربیات ده ساله اینجانب در مورد روش تحقیق، انواع مطالعات، نمونه گیری، آنالیز آماری، پایگاه ها و نمایه های بین المللی خارجی و داخلی، انواع مجلات علمی پژوهشی، چگونگی انتشار تحقیق، روش تدوین مقاله و پروپوزال، آماده سازی تحقیق برای ارائه در کنفرانس می باشد. امیدوارم این مجموعه غنی بتواند در نشر علم و تحقیقات جامعه دانشجویان و محققان عزیز موثر باشد.

به طور خلاصه، هر نوع تلاش و پیگیری در جهت درک مجهولات و گسترش سطح معلومات و افزایش اطلاعات در هر زمینه ای را تحقیق و پژوهش می­نامند. این مجهولات می­تواند در مواقعی تا به حال هیچ کسی به آنها پاسخی نداده باشد و یا پاسخ ها و بسط هایی است که محقق به پژوهش های قبلی انجام شده، می­دهد.

انواع تحقیق:

دیدگاه های مختلفی برای طبقه بندی انواع تحقیق موجود می­باشد.

یک دیدگاه تحقیق را به دو نوع دسته بندی می­کند.

۱- تحقیق قیاسی یا استنتاجی(Deductive): در ابتدا محقق یک فرضیه را در نظر می­گیرد و در ادامه با جمع آوری اطلاعات و استنتاج منطقی، در جهت رد یا قبول فرضیه خود اقدام می­کند. به عنوان مثال محققی قصد تعیین ارتباط بین مصرف الکل و ابتلا به آلزایمر را دارد. در شروع این طرح هدف قبول یا رد فرضیه مؤثر بودن مصرف الکل در ابتلای افراد به آلزایمر است که محقق با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز فقط به بررسی فرضیه مذکور می­پردازد.

۲- تحقیق استقرایی(Inductive): در این نوع پژوهش، محقق ابتدا به جمع آوری اطلاعات می­پردازد و سپس در این میان به یافتن نظام های خاص و معناداری در اطلاعات و مشاهدات به دست آمده مشغول می­شود. در این نوع از تحقیق هدف نهایی کاملا مشخص نیست و در انتهای طرح بر اساس مشاهدات و نتایج حاصل شده هدف دقیق طرح نمایان می­گردد. به عنوان مثال بررسی ۱۰۰۰ مورد بیمار مبتلا به آلزایمر. در این میان محقق نمیداند به راستی چه چیزی را دنبال می کند و در پی اثبات چیست و بعد از جمع آوری داده ها، شاخص های خاصی را استخراج و گزارش می­نماید. لازم به ذکر است که اکثر پروژه های تحقیقاتی شامل هر دو نوع استنتاجی و استقرایی می­باشند و البته بهتر است جزء استقرایی طرح در حدی گسترش یابد که در اجرای قسمت استنتاجی طرح به وجود نیاورد. یعنی جزء استقرایی یک طرح بهتر است از قسمت استنتاجی آن کوچکتر باشد.

دیدگاهی دیگر تحقیق را به سه دسته تقسیم بندی می­کند:

۱- تحقیق بنیادی

۲- تحقیق کاربردی

۳- تحقیق بنیادی_کاربردی