تعریف کار آفرینی

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی : واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ” متعهد شدن ” نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.

اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری……

بقیه در ادامه مطلب…

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی : واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای ” متعهد شدن ” نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.

اقتصاد دانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپــیتر کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت و… از فعالیت های کارآفرینان است. کـرزنر نیز کـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نیویورک می باشد کارآفرینی را این گونه تشریح می کند : کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازارها.

کارآفرینی سازمانی : فرآیندی است که در ان محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند.به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.

کارآفرین سازمانی: کسی که تحت حمایت یک شرکت ، محصولات ، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره داری می رساند.

کارآفرینی : فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها.

کارآفرین (مستقل) : فردی که مسوُلیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نواوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یک کارآفرین ، نوآوری می باشد.

کارآفرین شرکتی : کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است.

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان : دیوید مک کللند از استادان روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا که اولین بار “نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی” را مطرح نمود ، معتقد است که عامل عقب ماندگی اقتصادی در کشور های در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقیت فردی است بنابر عقیده ایشان با یک برنامه صحیح تعلیم و تربیت می توان روحیه کاری لازم را در جوامع تقویت نمود ، به گونه ای که شرایط لازم برای صنعتی شدن جوامع فراهم آید.

کارلند و همکارانش اهم ویژگیهایی را که در مورد کارآفرینان مورد بررسی واقع و تاُیید شده بودند ، جمع آوری نمودند که اهم آنها عبارتند از:
– نیاز به توفیق

– تمایل به مخاطره پذیری

– نیاز به استقلال

– کارآفرینان دارای مرکز کنترل درونی هستند.

– خلاقیت

– ویژگی‌های کارآفرینان

تا به حال ویژگی زیادی در خصوص کارآفرینان بیان شده است. همه کارآفرینان در صفات فردی یکسان نیستند اما ویژگی‌های عمومی در آنها وجود دارد که عبارتند از :

خلاقیت و نوآوری

هدف‌گرایی

ریسک‌پذیری

فرصت‌گرایی و فرصت‌شناسی

آینده‌نگری و دوراندیشی

انعطاف‌پذیری

اهل کار و عمل

اعتماد به نفس و خودباوری

واقع‌بینی

۶-مزایا و منافعکارآفرینی

کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری است.

کارآفرینی عامل تحریک و تشویق حس رقابت است .

کارآفرینی عامل تغییر و نوآوری است .

کارآفرینی باعث ایجاد اشتغال می‌شود .

کارآفرینی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد .

کارآفرینی موجب توزیع مناسب درآمد می‌شود .

بنابر منافع مذکور، امروزه در تمام سرمایه‌گذاری‌های دنیا سعی بر این است که مغزهای متفکر صنعتی را شناسایی و جذب کنند به دلیل اینکه دنیای امروز، جهان علم و تکنولوژی است و ارزش اصلی تولید در مغز انسان‌ها نهفته است.

۷- نقش کارآفرینی در اشتغال

زمانی که کارآفرینان یک شغل جدید را شروع می‌کنند بالطبع حداقل به یک یا چند نیروی استخدامی نیاز دارند تا کارهای خود را سامان بخشند. کارآفرینان به علت قابلیت اشتغال‌زایی که دارند، به کاهش نرخ بیکاری که از اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، دولت‌ها است کمک می‌کنند. بنابراین، کارآفرینی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال نیروی کار باشد و نو‌آوری که در یک فعالیت اقتصادی توسط خود فرد ایجاد می‌شود منجر به ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود. بر اساس آخرین نظرسنجی که تحت عنوان فرهنگ کار و نگاه ایرانیان در آن انجام شده است فقط ۴۲ درصد از جمعیت ایران خواهان شغل‌های ثابت اداری و یا در چارچوب شغل‌های وظیفه‌گرایی هستند. این در حالی است که در سال۲۰۰۰ بیش از۶۲ درصد از جمعیت دنیا اظهار داشتند که می‌خواهند دارای شغل مستقل (فعالیت خوداشتغالی) باشند ، ۳۴ درصد از کل جمعیت بالا آماده پذیرش ریسک به منظور دستیابی به رضایت شغلی متکی بر فعالیت‌های فردی تأکید داشتند. امروزه روحیه کارآفرینی به شدت در میان جمعیت جوان ایران در حال گسترش است. از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور در حال حاضر، توجه به کارآفرینی بیش از پیش حائز اهمیت شده است. با عنایت به اعمال سیاست‌ کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، سوق‌دهی جوانان و زنان جویای کار به سمت مشاغل کارآفرینی و خود‌اشتغالی ضرورت می‌یابد. مملکتی که یکی از آغاز کنندگان تمدن بشری بوده احتیاج به جوانانی دارد که کانون‌های تولید و اشتغال را در جامعه تشکیل دهند.

۸-آموزش کارآفرینی

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می‌باشد. سازمان بین‌المللی کار (ILO) به منظور ارتقاء کارآفرینی مدیران صنایع کوچک، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای با عنوان SIYB در کشورهای مختلف بوجود آورده است. این برنامه‌ها که عملکرد مؤسسات کوچک اقتصادی را بهبود می‌بخشد برحسب توانایی مدیران صنایع کوچک و نوع فعالیت طراحی شده‌اند. قابل توجه است که با طی دوره SIYB ، ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان با اصول اولیه کسب و کار آشنا شده‌اند و ۵۰ درصد از کارآفرینان مهارت‌های خاص مدیریتی را فرا گرفته‌اند. در حال حاضر ILO در ۷۰ کشور دنیا برنامه SIYB را که هدف آن رشد کارآفرینی در صنایع کوچک است به اجرا آورده است .ررر

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند.
آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته میشود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش مارا نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش ، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.
در این رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربیات حاصله فهرستی از موضوعات قابل تحقیق در سطح کارشناسی ارشد( و بعضا ” در سطح دکتری) بصورت پروژه تحقیقاتی یا پایان نامه یا هر گونه تحقیق دیگری بطور خاص و در سطح مشخصی باید مورد توجه قرار گیرد.

اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی:
جنبه های اقتصادی کسب و کار
ویژگی های روانشناختی و فردی
عوامل اجتماعی ونقش دولت
آموزش کارآفرینی
نقش شرکتهای کوچک
نقش استراتژی و عوامل سازمانی
تکنولوژی اطلاعات

۱- جنبه های اقتصادی کسب و کار:
بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید
مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان د رصنایع مختلف
بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر
بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)
بررسی شیوه های تاُمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد
رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی
نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال
نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)
بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی و موُسسات خیریه
جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی
جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
کارآفرینی در بخش کشاورزی

۲- ویژگی های روانشناختی و فردی: بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
بررسی ویژگی های شخصیتی (Traits ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)
بررسی ویژگی های شخصیتی – روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)
بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا
مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن
نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارافرینان
اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)
تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
عوامل موُثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران
بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات

۳- عوامل اجتماعی ونقش دولت: بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید
نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن
موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم
ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی

۴- آموزش کارآفرینی: طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی
طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه
مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی

۵- نقش شرکتهای کوچک: بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی – توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران
نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد
بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی
نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی
بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران
نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی

۶- نقش استراتژی و عوامل سازمانی: ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture
بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین
نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)
ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی
اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین
ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی
دورنمای کارآفرینی در قرن ۲۱ و پیامدهای آن برای ایران
توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور
نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی
ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه
چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه
انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع
تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین

۷- تکنولوژی اطلاعات : نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی
فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین
بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات
طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی

محورهای پیشنهادی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در حوزه کارآفرینی

۱٫ بررسی روشهای ترویج کارآفرینی
۲٫ بررسی نقش مشاوره شغلی درکارآفرینی و ایجاد اشتغال
۳٫ پتانسیل های اشتغالزایی در زمینه صنعت توریسم
۴٫ نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید
۵٫ بررسی شیوه های ارتقاء بهره وری نیروی کار
۶٫ ایجاد مشاغل نوین
۷٫ نقش کارآفرینی زنان در ایران در بازار کار با توجه به موانع و مشکلات
۸٫ بررسی تطبیقی شیوه های مؤثر پرورش کارآفرینی و ترویج کارآفرینی در ایران و سایر کشورها.
۹٫ بررسی شیوه های نوین تجارت جهانی و مطالعه تطبیقی در زمینه راهنمایی و مشاوره شغلی کاریابیهای بین المللی
۱۰٫ بررسی نقش مشاوره شغلی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال
۱۱٫ نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید در این حوزه
۱۲٫ بررسی اثر نوسازی صنایع بر اشتغال
۱۳٫ نقش و بررسی ظرفیت صنعت گردشگری در توسعه اشتغال در ایران
۱۴٫ نقش صنایع تبدیلی و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ و اشتغالزایی در فعالیتهای کشاورزی
۱۵٫ نقش تجربیات جهانی (کشورهای مختلف) در ایجاد فرصت های شغلی در بخش IT
۱۶٫ بررسی ابزار و روشهای توانمندسازی نیروی کار (نظیر آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی، هدایت و راهنمایی، مدیریت و سازماندهی، کارورزی، فرهنگ سازی، قوانین و مقررات ….)
۱۷٫ بررسی تطبیقی روش آموزش و پرورش کارآفرینی
۱۸٫ برسی و شناسایی رویکردهای نوین در توسعه کارآفرینی
۱۹٫ شناسایی و تحلیل الگوهای برتر توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی در ایران و کشورهای منتخب
۲۰٫ تهیه برنامه و الگوهای عملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در روستاها
الف) جنبه های اقتصادی و کسب و کار
۴۲٫ بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان درایجاد کسب و کار جدید
۴۳٫ مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار (business) توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف
۴۴٫ بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر (Schumpeter)
۴۵٫ بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصت های اقتصادی و نوع کارآفرینان)
۴۶٫ بررسی شیوه های تأمین مالی برای حمایت از کارآفرینان
۴۷٫ نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصادی
۴۸٫ رویه ها و روشهای مالی در مؤسسات کارآفرینی
۴۹٫ نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال (مانند نساجی)
۵۰٫ نقش کا رآفرینی در اشتغالزایی (به ویژه برای جوانان)
۵۱٫ بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اقتصادی اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی
۵۲٫ کارآفرینی و مؤسسات خیریه
۵۳٫ جهانی شدن (globalization) و کارآفرنیی
۵۴٫ جایگاه کارآفرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم
۵۵٫ کارآفرینی در بخش کشاورزی (کارآفرینی در روستاها)
۵۶٫ بررسی فرصت های موجود در استان ……… در زمینه کارآفرینی
۵۷٫ تدوین الگوی عملیاتی جهت نظامند کردن ارتباط سازمانهای مختلف با وزارت کار به منظور تغییر ساختار مدیریت کارآفرینی در سطح کشور.
۵۸٫ استفاده عملیاتی از ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه کارآفرینی
– جمع آوری، طبقه بندی، ترکیب و مدلسازی مجموعه آیین نامه شیوه های اجرائی، طرح های پایلوت و ..
– تدوین یک بولتن قابل استفاده برای همه دستگاهها و متقاضیان
۳۸٫ تدوین مجموعه چند جلدی «راهنمای کارآفرینی در سازمانها»
– این مجموعه به عنوان یک BOOKLET اطلاعاتی- تبلیغاتی جهت معرفی ظرفیتهای دستگاههای مختلف اجرائی (دفاتر کارآفرینی) در امور مرتبط با کارآفرینی تهیه شده و به صورت عموم برای اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهیهای عموم و امکان دسترسی عادلانه به منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
– همکاری تمام سازمانها در اجرای این طرح ضروریست.
۳۹٫ ارائه دو طرح به مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از کارآفرینان
۴۰٫ همکاری راهبردی و عملیاتی با سازمان برنامه ریزی در جهت تکمیل و نهایی کردن سند فرابخشی نظام ملی کارآفرینی
۴۱٫ تلاش اجرائی جهت استقرار فرآیند شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی

ب) ویژگیهای روان شناختی و فردی
۴۲٫ بررسی علل و خروج نیروی کلیدی شرکتهای و تجزه و تحلیل روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات
۴۳٫ شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات
۴۴٫ بررسی ویژگیهای شخصیتی (traits) و روان شناسی کارآفرینان فردی (Entrepreneurs)
۴۵٫ بررسی ویژگیهای شخصیتی ـ روانشناسی کارآفرینان سازمانی (Entrepreneurs)
۴۲٫ بررسی متغیرهای تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان سازمانی در صنایع مختلف
(با توجه به متغیرهای تعریف شده خاص)
۴۳٫ مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای کارآفرینان فردی بین ایران و آمریکا
۴۴٫ مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای کارآفرینان سازمانی درایران و آمریکا
۴۵٫ مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن
۴۶٫ نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان
۴۷٫ اخلاق کارآفرینی (entrepreneurship ethics)
۴۸٫ تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران
۴۹٫ عوامل مؤثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان
۵۰٫ مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف در ایران
۵۱٫ بررسی تطبیق ویژگیهای کارآفرینان در صنعت و خدمات
***
۵۲٫

ج) عوامل اجتماعی و نقش دولت
۵۳٫ بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف
۵۴٫ بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی
۵۵٫ بررسی ویژگیهای جمعیت شناسی کارآفرینان
۵۶٫ بررسی نقش سیاستهای حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکتهای جدید
۵۷٫ نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی
۵۸٫ بررسی جنبه های قانونی و حقیقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت
۵۹٫ نقش رسانه‌های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه
۶۰٫ ارائه الگوی شبکه کارآفرینی (entrepreneurshipnetwork) و پویا کردن آن
۶۱٫ موانع کارآفرینی در شرکت های کشورهای جهان سوم
۶۲٫ ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران
۶۳٫ بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی
۶۱٫ تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی
۶۲٫ بررسی نقش خانواده در توسعه کارآفرینی
****
۶۳٫ بررسی نقش مدارس در توسعه کارآفرینی
۶۴٫ بررسی نقش NGOs در توسعه کارآفرینی
۶۵٫ شناسایی کارآفرینان زن در کشور ایران
۶۶٫ بررسی نقش کارآفرینان اجتماعی در جوامع
۶۷٫ بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه کارآفرینی

آموزش کارآفرینی
۶۸٫ طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان درخصوص کارآفرینی
۶۹٫ طراحی دوره های آموزشی کارآفرینی در سطوح دانشگاه
۷۰٫ مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
۷۱٫ ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
۷۲٫ ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی وایجاد پرورشگاههای کارآفرینی (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
۷۳٫ طراحی دوره های آموزش کارآفرینی در دوران سربازی
۷۴٫ بررسی چگونگی راه اندازی یک کسب و کار در ایران

هـ )نقش شرکتهای کوچک
۷۵٫ بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی ـ توزیعی فرانشیز (Franshise) در ایران
۷۶٫ نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصادی کشور
۷۷٫ نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
۷۸٫ بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصت های کارآفرینی

**
۸۰٫ ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین
۸۱٫ مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرینی درتدوین استراتژی
۸۲٫ بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران
۸۳٫ نقش فرانشیز در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی

و) نقش استراتژی و عوامل سازمانی
۸۴٫ ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture
د) آموزش کارآفرینی
۷۹٫ طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان درخصوص کارآفرینی
۸۰٫ طراحی دوره های آموزشی کارآفرینی در سطوح دانشگاه
۸۱٫ مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی
۸۲٫ ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی
۸۳٫ ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی وایجاد پرورشگاههای کارآفرینی (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی
۸۴٫ طراحی دوره های آموزش کارآفرینی در دوران سربازی
۸۵٫ بررسی چگونگی راه اندازی یک کسب و کار در ایران

هـ )نقش شرکتهای کوچک
۸۶٫ بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی ـ توزیعی فرانشیز (Franshise) در ایران
۸۷٫ نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصادی کشور
۸۸٫ نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی
۸۹٫ بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصت های کارآفرینی

ز) تکنولوژی و اطلاعات
۸۵٫ نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت های کارآفرینی
۸۶٫ فرآیند انتقال تکنولوژی و فرآیند نوآوری در شرکت های کارآفرین
۸۷٫ بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
۸۸٫ طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی درصنعت و خدمات
۸۹٫ طراحی سیستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی
۹۰٫ کارآفرینی و رابطه آن با انرژی های تجدید پذیر
۹۱٫ کارآفرینی و رابطه با نانوتکنولوژی
ح) پیامدهای کارآفرینی در جامعه
۹۲٫ بررسی نقش کارآفرینی در توسعه پایدار
۹۳٫ بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اشتغالزایی
۹۴٫ بررسی نقش کارآفرینی در تولید ثروت در جامعه
۹۵٫ بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد رفاه در جامعه
۹۶٫ بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد و توسعه تکنولوژی های جدید
۹۷٫ بررسی نقش کارآفرینی در پرکردن فاصله علم و بازار
۹۸٫ بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی کار آفرینی
۹۹٫ بررسی نقش کارآفرینان در توسعه علم

ط) رسانه های ارتباط جمعی و کارآفرینی
۱۰۰٫ بررسی نقش صدا و سیما در توسعه کارآفرینی
۱۰۱٫ بررسی نقش مطبوعات در توسعه کارآفرینی
۱۰۲٫ بررسی نقش اینترنت در توسعه کارآفرینی
۱۰۳٫ بررسی نقش سینما در توسعه کارآفرینی

ز) تکنولوژی و اطلاعات ۱۰۴٫ نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت های کارآفرینی
۱۰۵٫ فرآیند انتقال تکنولوژی و فرآیند نوآوری در شرکت های کارآفرین
۱۰۶٫ بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران
۱۰۷٫ طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی درصنعت و خدمات
۱۰۸٫ طراحی سیستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی
۱۰۹٫ کارآفرینی و رابطه آن با انرژی های تجدید پذیر
۱۱۰٫ کارآفرینی و رابطه با نانوتکنولوژی

ی) کارآفرینی درعلوم مختلف
۱۱۷٫ بررسی فرصت های کارآفرینانه در علوم انسانی (علوم بازرگانی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و ..)
۱۱۸٫ بررسی فرصت های کارآفرینانه در علوم پایه
۱۱۹٫ بررسی فرصت های کارآفرینانه در رشته های کشاورزی
۱۲۰٫ بررسی فرصت های کارآفرینانه در رشته هنر
۱۲۱٫ بررسی فرصت های کارآفرینانه در رشته های فنی – مهندسی
۱۲۲٫ بررسی فرصتهای کارآفرینانه در تربیت بدنی